Baked Gunkan Shitake

340.00
RSD
1 piece
Shiitake mushrooms, masago sauce, nori, unagi sauce